Arqueologia d'un inventari

Editorial Expo

«La present publicació és un recull de totes les obres que hem pogut localitzar provinents del fons de la Junta de Salva-guarda del Patrimoni al Vallès Oriental i que romanen actualment al Museu de Granollers». Ignasi Prat Altimira

Sello_Franco